S esperantem kolem světa
vernisáž výstavy 26.9.2015 - inauxguro de la ekspozicio 26.9.2015 - Fotogalerie o programu vernisáže - Fotogalerio pri programo de la inaŭguro

http://muzeo.rajce.idnes.cz/Program_vernisaze_vystavy_S_esperantem_kolem_sveta_-_Programo_de_inauxguro_de_la_ekspozicio_Kun_Esperanto_cxirkaux_la_mondo/
Při cestování je samozřejmě užitečná znalost různých cizích jazyků. Pro řadu esperantistů je studium jazyků koníčkem.
Esperantské hnutí podporuje jazykovou rozmanitost, ale zároveň zdůrazňuje právo na jazykovou komunikaci na rovnoprávném základě, bez neoprávněných výhod pro rodilé mluvčí.

Dum vojaĝado kompreneble utilas kono de diversaj fremdaj lingvoj. Por multaj esperantistoj lingvolernado estas hobio. Esperanto-movado subtenas lingvan variecon, sed samtemoe akcentas la rajton je lingva komunikado sur egalrajta bazo, sen nejrajtigeblaj avantaĝoj por denaskaj parolantoj.
Z 1. panelu - Jak si najít přátele v zahraničí - El la 1-a panelo - kiel trovi por si geamikojn en eksterlando
plakát na jubilejní 100. Světový kongres esperanta, který se konal v severofrancouzském Lille a a němž se sešlo přes 2500 účastníků z více než 80 zemí světa - všichni spolu mohli volně komunikovat bez potřeby sluchátek a tlumočníků
Z panelu Významné mezinárodní akce - El panelo Gravaj internaciaj arangxoj
internacia biciklogrupeto survoje al IJKo en Wiesbaden (Germanio 2015) -Rejnlando antaŭ la kastelo Augustusburg
Foto z mezinárodního kongresu nevidomých esperantistů v Olomouci (2011)
foto el internacia kongreso de nevidantaj esperantistoj en Olomouc (2011)
Logo mezinárodní mládežnické organizace "Zelení skauti", která pořádá také své vlastní akce
Každý den v roce se někde na světě koná nějaké esperantské setkání - od těch nejkomornějších až po velké mezinárodní kongresy, pro nejrůznější cílové skupiny

Z panelu "Akce všeho druhu" - el la panelo "Ĉiuspecaj aranĝoj"
Z panelu "Individuální cestování" - zahrnujícího zajímavé konkrétní příklady z praxe

El la panelo "Individua vojaĝado" - inkluzivantan interesajn kontakretajn ekzemplojn el praktiko
Z panelu o interkulturním vzdělávání - web mezinárodního festivalu krátkých filmů v esperantu na téma "Čaj a láska" - el panelo pri interkultura klerigado - retejo de la internacia festivalo de mallonfaj filmoj en Esperanto pri "Temo kaj amo"
Z panelu o cestování v rámci dobrovolnických projektů - škola a statek Bona Espero pro chudé a opuštěné děti v Brazílii funguje již desítky let převážně díky podpoře esperantistů - El panelo pri vojagxado kadre de volontulaj projektoj - lernejo kaj bieno Bona Espero por malricxaj kaj forlasitaj infanoj en Brazilo funkcias jam jardekojn plejparte danka l subteno de esperantistoj
"Přátelství bez hranic" - "Amikeco sen limoj"

Francouzská esperantistka na návštěvě u svého dlouholetého korespondenta z Kuby - společná domácí příprava večeře je zajímavější než menu v  restauraci pro turisty

Franca esperantistino dumvizite ĉe sia longjara korespondanto el Kubo - komuna hejma preparo de la vespermanĝo pli interesas ol menuo en nobla restoracio por turistoj
Z panelu "Kaleidoskop" - el la panelo "Kaleidoskopo"
(aneb "Zajímavosti, které se jinam nevešly" aŭ "Interesaĵoj, kiuj aliloken ne eniĝis")
Z panelu "Svět na dobových pohlednicích z esperantské korespondence" - El panelo "La mondo sur historiaj bildkartoj el esperantlingva korespondado" - Japonsko  30.let - Japanio de la 1930-aj jaroj
Aktualizovaná všeobecná knižní expozice - ukázky překladů z české literatury

Aktualigita ĝenerala literatura libroekspozicio - specimenoj de tradukoj el la ĉeĥa literaturo
Aktualizovaná všeobecná knižní expozice - ukázky překladů ze svěštové beletrie

Aktualigita ĝenerala literatura libroekspozicio - specimenoj de tradukoj el tutmonda beletro
Tematická expozice -  ukázka z prezentace mezinárodní knižní edice "Východ-Západ" pro oceňování národních kultur,
v níž dosud vyšlo přes 50 publikací od esperantských nakladatelství z 2O zemí světa

Tema ekspozicio - specimeno el prezenzo de la internacia libroserio "Oriento-Okcidento" por aprezo de naciaj kulturoj, en kiu ĝis nun aperis ĉ. 50 publikaĵo de Esperanto-eldonejo el 20 landoj.
Z obecné knižní výstavy - ukázky odborné literatury - El gxenerala libroekspozicio - specimenoj de faka literaturo
Z aktualizované všeobecné expozice - komiksy a filmy v esperantském dabingu

El aktualigita ĝenerala ekspozicio - komiksoj kaj filmoj dublkitaj al Esperanto
Z vitríny o esperantistech-cestovatelích a spisovatelích- Sinha Laksmiswar z IndieEl vitrino pri esperantistoj-vojagxanotj kaj verkistojSinha Laksmiswar el Barato
https://eo.wikipedia.org/wiki/Sinha_Laksmiswar
Z cest esperantisty Kvido Janíka ze Šumperka - část vitríny, věnovaná Střední a Jižní Americe

El vojaĝoj de esperantisto Kvido Janík el Šumperk (Ĉeĥio) - parto de la vitrino, tiu ĉi dediĉita al Meza kaj Suda Ameriko
ukázka ze 4 vitrín z bohaté korespondence, osobních kontaktů a sbírky krojovaných panenek z celého světa Zdenky Novotné z České Třebové

- specimeno el 4 vitrinoj de riĉa korespondado, personaj kontakto kaj kolekto de popolkostumitaj pupoj el la tuta mondo de s-ino Zdenka Novotná el Česká Třebová
"Přátelství bez hranic" - "Amikeco sen landlimoj"

žákyně Zdenky Novotné z České Třebové s novými přáteli z Kamerunu a Konga na esperantském kongresu v italském Rimini (2008)

lernantinoj de Zdenka Novotná el Česká Třebová kun novaj amikoj el Kamerunio kaj Kongo dum Esperanta kongreso en la itala urbo Rimini (2008)
Z vitríny "Turistické prospekty v esperantu" - el vitrino "Turismaj prospektoj en Esperanto"
z vitríny "Střípky z historie esp. hnutí s ohledem na cestování"
el vitriny "Vitreroj el historio de Esperanto-movado rilate al vojagxado"
Z vitríny "Střípky z historie esp. hnutí s ohledem na cestování" - korespondenční lístek z 1.celostátního sjezdu českých esperantistů z v r. 1909
Z vitríny "Sběratelské materiály se sběratelskou tematikou" - pohlednice z Německa z r. 1910 - El vitrino "Kolektmaterialoj kun vojagxtemo"bildkarto el Germanio el 1910
Z vitríny "Esp. sběratelské materiály s cestovatelskou tematikou" - pohlednice parkoviště v průběhu Mezinárodního veletrhu v Lyonu (přes 1.sv. válkou)

El vitrino "Esp. kolektmaterialoj kun vojagxtemaro" - bildkarto (el antaux la 1-a mondmilito)
Z vitríny "Střípky z historie esperantského hnutí (s ohledem na cestování) - tzv. putující karta z r. 1913 
El vitrino "Vitreroj el historio de Esperanto-movado (rilate al vojagxado) - Tn. migranta karto el 1913
Esperantista Lucien Péraire z Francie se svým přítelem uskutečnil v letech 1928-1932 cestu kolem světa na kole. O svých zážitcích po letech  napsal čtivou knihu "Kolem světě na kole a s esperantem", která vyšla rovněž v překladu do esperanta a do češtiny.Esperantisto Lucien Péraire el Francio kun sia amiko realigis en 1928.1932 biciklovojagxon cxirkaux la mondo. Pri siaj travivajxoj post jaroj li verkis legindan libron "Tra la mondo per biciklo kaj esperanto" kiu estis tradukita ankaux al la franca kaj cxehxa lingvoj.
Z vitríny "Kaleidoskopo" - Esperanto má výraz pro vše - El vitrino "Kaleidoskopo" - Esperanto havas esprimon por cxio
Z vitríny Esperantské sběratelské materiály s cestovatelskou tematikou - El la vitrino Esperantaj kolektmaterialoj kun vojagxtemaro
"Přátelství bez hranic"  - "Amikeco sen limoj"

Jedna ze 4 vitrín o kontaktech  Klubu přátel esperanta Svitavy (zde Francie a Japonsko)

Unu el 4 vitrinoj pri kontaktoj de la Klubo de amikoj de Esperanto Svitavy (ĉi-tie Francio kaj Japanio)
z obecné vitríny, představující aktivity svitavského klubu - el gxenerala vitrino, kiu prezentas aktivecojn de la klubo de Svitavy
z vitríny svitavského klubu - historie

el vitrino de la klubo de Svitavy - historio
Z panelu fotografií z cest s esperantem na Dálný Východ Petra Chrdleho
- El panelo de fotografaĵoj el vojaĝoj kun Esperanto al t.n.Fora Oriento (Koreio, Ĉinio, Japanio) de Petro Chrdle
na osobní návštěvu vás srdečně jménem Muzejní a výstavní skupiny ČES zve Pavla Dvořáková, kurátorka výstavy

bližší info viz: http://muzeum.esperanto.cz/cs/kontakt /

nome de la  Muzea kaj ekspozicia grupo de ĈEA elkore invitas vin al persona vizito  Pavla Dvořáková, ekspoziciestrino

pli detalaj informoj:http://muzeum.esperanto.cz/eo/kontakto
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
- zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

S esperantem kolem světa

Popis

aneb Alternativní formy cestování a poznávání cizích zemí a kultur - to je název celoroční tematické výstavy, která byla v Muzeu esperanta otevřena 26.9.2015. Fotogalerie představuje jen menší část z vystavených exponátů, fotografií a doprovodných informací.

Program vernisáže je zdokumentován ve zvláštním fotoalbu.

a? Alternativaj formoj de voja?ado kaj ekkonado de fremdaj landoj kaj kulturoj - jen la nomo de la tutjara tema ekspozicio, kiu estis en Esperanto-Muzeo en Svitavy ina?gurita la 26-an de septembro 2015. La fotogalerio prezenzas nur malgrandan parton de la ekspozicia?oj, fotografa?oj kaj aldonaj informoj,

Programo de la ina?guro estas dokumentita en aparta fotoalbumo.

Období

Statistiky

  • 56 fotek
  • 0 se líbí

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album

Komentáře fotek a videí

20% sleva platí na všechny dárky z vašich fotek po zadání kódu: MujPodzim v objednávce.
S kódem: MujPodzim Akce platí do 12. 10. 2022
Získat slevu
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí…

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
S esperantem kolem světa
Komentáře Přidat