Vernisáž výstavy "Sběratelství a esperanto" / Inauguro de la ekspozicio "Kolektado kaj Esperanto"
Vernisáž se konala v Muzeu esperanta, které sídlí v přízemí Ottendorferova domu ve Svitavách.
V den vernisáže vlála na Ottendorferova domě spolu s vlajkou města Svitavy i vlajka esperantská.
Ing. Libuše Dvořáková, vedoucí Muzejní skupiny ČES a předsedkyně Klubu přátel esperanta ve Svitavách, zahajuje vernisáž
Účastníky vernisáže zdraví Mgr. Milan Báča, ředitel gymnázia Svitavy, jménem Svazu českých filatelistů a organizačního výboru Celostátní filatelitické výstavy ve Svitavách. prostřed PhDr. Pavla Dvořáková (Písek), kurátorka výstavy, vpravo  Ing. Libuše Dvořáková (Svitavy), vedoucí Muzejní skupiny ČES a předsedkyně Klubu přátel esperanta Svitavy.
Hans ADRIAANSE zdraví účastníky vernisáže jménem Nizozemského esperantského svazu

vlevo Libuše Dvořáková, vedoucí Muzejní skupiny ČES
Manželé Sheila a Walter Spielhoferovi, kteří účastníky vernisáži pozdravili jménem Rakouské esperantské federace a Mezinárodního esperantského muzea ve Vídni
Jménem Slovenské esperantské federace promluvil pan Peter Holba z Levice.
Jan Richtr, spolupracovník Muzea esperanta, předseda Asociace Brontosaurus Svitavy, hovoří na vernisáži o své sběratelské vášni
Vystavovatel Pavel Polnický z Poděbrad, dlouholetý aktivní esperantista a bývalý dlouholetý tajemník ČES, vypráví o svých sběratelských začátcích a motivacích
v rámci hudebního programu vernisáže kurátorka výstavy Pavla Dvořáková přednesla píseň "Trh ve Scarborough" v překladu do esperanta od významného skotského básníka William Auld, dvakrát nominovaného na Nobelovu cenu za literaturu, u příležitosti letošního 90. výročí jeho narození

text překladu je zde:  http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/Poezio/skarbra.html
pohled na účastníky vernisáže    (MC)
pohled na účasntíky vernisáže 2 (MC)
hostem vernisáže byl i známý ilustrátor a esperantista Pavel Rak, který v sobotu zároveň v rámci autogramiády v Městském muzeu a galerii podepisoval svou čtyřjazyčnou knihu "Kreslený humor" s popisky ve čtyřech jazycích (češtině, němčině, angličtině a esperantu)
připravené občerstvení
účastníci vernisáže 1
účastníci vernisáže
- vlevo Ing. Vladimír Dvořák, předseda Českého esperantského svazu, uprostřed Milada Broumová, vpravo dr. Petr Chrdle, bývalý dlouholetý předseda ČES, člen Muzejní skupiny ČES zodpovědný za zahraniční styky
Hosté na vernisáži z České Skalice
nejmladší účastnice vernisáže  :-)
vystavovatel Pavel Polnický z Poděbrad si prohlíží panel s jeho exponáty esperantských samolepek a kalendáříků
Poštovní známky s esperantskou tematikou vydané ve 30.letech v Brazílii - z historické filatelistické expozice Karla France z Pardubic
Pohlednice s ukázkami esperantských poštovních známek a dvojjazyčným nápisem vydaná u příležitosti Světové výstavy poštovní známek Praga 1968.
5Kčs známky byly zároveň prodávány s uvedeným nápisem.
Z úvodního panelu "Sběratelství a esperanto".
Dle statistiky dosud celkem 18 zemí vydalo oficiální poštovní známky s esperantskými námětem, pošty v dalších 8 zemích vydalo esp. celiny (korespondenční lístky s natištěnými známkami).
Celin vydávaných neoficiálně v rámci esp. hnutí se počítá do mnoha set.
Pohlednice vydaná u příležitosti emise poštovní známky ve Švýcarsku
(v rámci konání 64. Světového kongresu esperanta v Luzernu v r. 1979)
z panelu "Vybrané poštovní známky s esperantskou tematikou 1963-2013"
První učebnice esperanta z r. 1887 na poštovní známce vydané v Nizozemí v r. 2013
- z vitríny "Historie esperantského hnutí na sběratelských materiálech"
Historická pohlednice - pozvánka na 4. Světový kongres esperanta v Barceloně v r. 1909 - z vitríny "Historie esperantského hnutí na sběratelských materiálech"
titulní strana časopisu "Esperantská numismatika", vydávaného v Belgii
- z úvodního panelu "Sběratelství a esperanto"
foto ze vstupního panelu "Sběratelství a esperanto" - členové Mezinárodní ligy esperantistů-sběratelů (ILEF AREK) z italského Terstu při návštěvě Muzea esperanta ve Svitavách v září 2011
z vitríny o současnosti sběratelství v rámci esp. hnutí - Hlavička časopisu "La Verda Lupeo" (Zelená lupa), kterou vydává Mezinárodní liga esperantistů filatelistů a sběratelů (redakce v Německu)
ukázka z panelu "Celiny a pohlednice ze španělských esperantských kongresů" ze sbírky Václava Kaprála z Kazněkjova, předsedy esperantského klubu v Plzni
historické odznaky z faleristické sbírky Václav Kaprála z Kaznějova, předsedy esperantského klubu v Plzni
z vitríny o historii sběratelství v rámci esperantského hnutí - ukázka filatelistického adresáře a časopisu "Tutmonda kolektanto" ze 30.let
Jules Verne - z panelu "Slavní esperantisté na sběratelských materiálech"
Pohlednice s kostelem Sv. Jiljí - z panelu "Historické pohlednice Svitav" ze sbírky Pavla a Libuše Dvořákových
Ukázka z expozice telefonních karet ze sbírek Jana Richtra
Telefonní karty z Turecka - ukázka z expozice ze sbírek Jana Richtra
z vitríny "Mince a bankovky světa" ze sbírek Jana Richtra ze Svitav
ukázka ze sbírky pivních tácků Jana Šebetovského z Prahy
ukázka z vitríny se sbírkou krojovaných panenek z celého světa od Zdenky Novotné z esperantského klubu v České Třebové
ukázka z vitríny o geocachingu od Miroslav Sýkory z Klubu přátel esperanta Svitavy
ukázka ze sbírky nálepek od zápalek Jana Richtra
Kolekce "Známka na známce" ze sbírky esperantisty Luciena Giloteauxe z Francie
ukázka z vitríny "Esperantští spisovatelé Svitavska"
- kniha Milana Báči, ředitele gymnázia Svitavy, "Literární toulky po Svitavsku", představuje i tři spisovatele z regionu tvořící v esperantu - básníka Jiřího Karena, a prozaiky Karla Píče a Stanislava Bubeníčka, jejichž díla v 70. a 80.letech navzdory nepřízni tehdejšího režimu vyšla díky esperantu na Západě  (vpravo kolekce knih Karla Píče, která vyšla v 80. letech v nakladatelství Iltis v Saarbruckenu, NSR); kniha Jiřího Karena vyšla v Brazílii a kniha Stanislava Bubeníčka v Nizozemí.
ukázka z vitríny přírůstků získaných výměnou s Interkulturním centrem v Herzbergu a.H. v Německu

vzadu vpravo např.kniha "Terra" od Istvána Nemereho z Maďarska, úspěšného autora sci-fi, jehož knihy jsou překládány do vícero jazyků včetně češtiny; některé své tituly píše sám původně v esperantu
Braillovo písmo v esperanto, z vitríny "Nevidomí a esperanto"
Ukázka z aktualizované vitríny o beletrii v esperantu ve všeobecné výstavní části muzea
- část o překladech české beletrie do esperanta: zleva díla Václava Havla, Jaroslava Haška, Jana Otčenáška, K.Havlíčka Borovského, K.H. Máchy a Karla Čapka
(vč. nového vydání s fotografiemi o představení R.U.R. v esperantu na Světové kongresu v Reykjavíku v r. 2013).
Tom Sawyer a Medvídek Pú v esperantu - z aktualizované knižní expozice v rámci všeobecné části výstavy
Odpoledne většina účastníků vernisáže v Muzea esperanta navštívila i Celostátní filatelistickou výstavu v  Městském muzeu a galerii.
ilustrátorka dopisnice Miroslava Tomečková z Českých Budějovic
Oficiální dopisnice, kterou vydala u příležitosti filatelistické výstavy Česká pošta.
Autorkou výtvarného návrhu je Miroslava Tomečková (České Budějovice), členka Českého esperantského svazu.
Pan Alois Jakubec se svým exponátem "Historie esperanta" v nesoutěžní části Celostátní filatelistické výstavy,
27.9.2014 v Městském muzeu a galerii ve Svitavách
Ať žije mezinárodní filatelistické přátelství :-)
Pan Hans Adriaanse z Nizozemí (který navštívil Svitavy již v r. 2011 u příležitosti Wikimánie, k 10letému výročí vzniku esperantské Wikipedie) a pan Alois Jakubec, předseda esperantského klubu v Hranicích na Moravě, který vstavoval svůj exponát "Historie esperanta" na Celostátní filatelistické výstavě.
Sobotní program vernisáže byl ukončen večerní přednáškou s promítáním pana Pavla Polnického z Poděbrad (na foto vpravo), který vyprávěl o svých 3 cestách do Indonésie, Malajsie a Singapuru.
záběr na některé účastníky večerního cestopisného promítání
vystavovatel Jan Richtr navštívil se svými žáky výstavu "Sběratelství a esperanto" již 25.9., před oficiální vernisáží
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

Vernisáž výstavy "Sběratelství a esperanto" / Inauguro de la ekspozicio "Kolektado kaj Esperanto"

Description

Celoroční tematická výstava v Muzeu esperanta ve Svitavách byla zahájena 27.září 2014. Téma bylo zvoleno v souvislosti s konáním Celostátní filatelistické výstavy ve Svitavách, na níž se místní Klub přátel esperanta organizačně aktivně podílel.
Tutjara tema ekspozicio "Esperanto kaj kolektado" en Esperanto-muzeo en Svitavy estis ina?gurita la 27-an de septembro 2014. La temo estis elektita lige al la samtempe okazinta Tut?tata filatela ekspozicio, en kiu aktive partoprenis la loka KLubo de amikoj de Esperanto.
La ina?guron partoprenis anka? gastoj el Slovakio, A?strio kaj Nederlando.

Web muzea:http://muzeum.esperanto.cz/cs/

Period

Statistics

  • 63 photos
  • 0 likes

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Nasněžila vám 20% SLEVA. Sněhu zatím moc není, tak si aspoň užijte slevu 20 % na všechny dárky z vašich fotek. Platí po zadání kódu: Zima2023 v objednávce.
S kódem: Zima2023 Akce platí do 5. 2. 2023
Získat slevu
Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Vernisáž výstavy "Sběratelství a esperanto" / Inauguro de la ekspozicio "Kolektado kaj Esperanto"
Comments Add